oddziały - szpital łapy
oddziały w szpitalu w łapach

Oddział Dziecięcy SPZOZ w Łapach jest oddziałem 12 łóżkowym przeznaczonym dla dzieci w wieku 0-18 lat. Dbając o komfort małych pacjentów przebywających w Oddziale zapewniamy możliwość całodobowej obecności matek i opiekunów. Przyjmujemy dzieci na bieżąco, nie tworzymy kolejek. Okres pobytu w szpitalu skracamy do minimum.

Świadczenia z zakresu pediatrii


Leczymy m.in.:

 • Choroby układu oddechowego
 • Infekcje układu moczowego
 • Schorzenia przewodu pokarmowego (choroby infekcyjne, diagnostyka bólów brzucha, celiakii, refluksu żołądkowo-przełykowego)
 • choroby alergiczne (diagnostyka alergii pokarmowej, wziewnej – testy alergiczne z surowicy krwi)
 • Korzystamy z usług pracowni: endoskopowej, USG, RTG, EKG

Sprzęt medyczny na wyposażeniu oddziału


 • kardiomonitor
 • pulsoksymetr
 • nebulizator
 • aparat EKG
 • pompy infuzyjne
 • lokalizator naczyń

Kadra lekarska


 • Lekarz kierujący Oddziałem – dr n. med. Jacek Grzegorz Skorochodzki – specjalista pediatrii
 • Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem – lek. Elżbieta Pogorzelska – specjalista pediatrii
 • dr n. med. Marta Kuźmicz – specjalista pediatrii, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
 • lek. Jarosław Robert Kowalczuk – specjalista pediatrii

Lekarze współpracujący z Oddziałem:

 • dr n. med. Tamara Kuryłowicz – specjalista pediatrii
 • lek. Irena Dołęgowska – specjalista pediatrii
 • lek. Alicja Jelska – specjalista pediatrii
 • lek. Irena Łempicka – specjalistka pediatrii

Lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii:

 • lek. Milena Jamiłkowska
 • lek. Martyna Kiryłowska

Dane kontaktowe


Kierujący oddziałem – dr n. med. Jacek Grzegorz Skorochodzki – (85) 814 24 32

Pokój lekarski – (85) 814 24 32

Pielęgniarka oddziałowa – Hanna Woron – (85) 814 24 36

Dyżurka pielęgniarek – (85) 814 24 20

Od 15 kwietnia 2019 roku w Szpitalu został uruchomiony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który dysponuje czterema nowoczesnymi stanowiskami przeznaczonymi dla osób dorosłych (od 18 roku życia). Wyposażony został w najwyższej klasy sprzęt do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych, zgodny z wymogami określonymi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia i warunkami stawianymi przez NFZ.

Świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii:

Leczymy m.in.:

 • chorych w stanach zagrożenia życia spowodowane potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia)
 • prowadzimy ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
 • stosujemy dostępne metody i techniki terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych i wspomagających czynności podstawowych organizmu
 • prowadzimy sztuczne żywienie chorych
 • na stanowisku nadzoru pielęgniarskiego zapewniamy możliwość obserwacji bezpośredniej
 • zapewniamy możliwość przeprowadzenia całodobowych niezbędnych badań radiologicznych, USG, laboratoryjnych, a w szczególności gazometrycznych, biochemicznych oraz hematologicznych w tym krzepnięcia krwi
 • zapewniamy możliwość izolacji pacjentów, dostępność do wyrobów medycznych monitorujących i terapeutycznych, niezbędnych do wykonania specjalistycznych interwencji w stanach zagrożenia życia
 • leczenie chorych ma charakter interdyscyplinarny
 • w razie, gdy stan zagrożenia pacjentów nie wymaga dalszego postępowania w zakresie interwencji terapeutycznej , leczenie przejmują inne oddziały szpitala

Sprzęt medyczny na wyposażeniu oddziału:

 • respiratory z możliwością regulacji tlenu w zakresie 21-100 %
 • defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji
 • urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metoda inwazyjną
 • elektryczne urządzenie do ssania
 • urządzenie do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO
 • urządzenie do terapii nerkozastępczej
 • pompy objętościowe, strzykawkowe, do żywienia parenteralnego
 • bronchofiberoskop
 • pulsoksymetr
 • kapnograf
 • urządzenie do pomiaru temperatury ciała
 • łóżka z materacem przeciwodleżynowym

Dane kontaktowe

 • Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Jolanta Witkowska – 85-814-24-03
 • p.o Pielęgniarka oddziałowa Agnieszka Stypułkowska – 85- 814-24-02
 • pokój nadzoru -85- 814 -24- 04
 • lekarz dyżurny – 85-814-24-05

Kadra lekarska

Kadrę Oddziału stanowi wysoko wykwalifikowana kadra medyczna.

Świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej:


 • operacje odbytnicy (przednia i brzuszno – kroczowa resekcja)
 • operacje okrężnicy także z zastosowaniem techniki laparoskopowej
 • operacje przepuklin pachwinowych z wszczepem materiału syntetycznego także laparoskopowo
 • operacje przepuklin brzusznych
 • laparoskopowa cholecystectomia
 • operacje przepuklin okołoprzełykowych
 • operacje proktologiczne – żylaki, przetoki, szczeliny, wycięcie miejscowe guzów
 • operacje tarczycy
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • operacje niedrożności, także laparoskopowo
 • laparoskopie diagnostyczne
 • operacyjne leczenie otyłości
 • wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo
 • operacje guzów powłok
 • leczenie stopy cukrzycowej
 • operacje guzów sutka
 • operacje żołądka – resekcja, przedziurawienie wrzodów

Stacja Dializ

Kierownik stacji dializ – Anna Daniluk – Jamro – 85 814-24-52

Oddziałowa Dorota Kowalewicz – 85-814-24-53

Pokój pielęgniarek – 85-814-24-53

Technicy – 85-814-24-19

Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii

Kierujący oddziałem chorób wewnętrznych i diabetologii – dr Marzanna Lucyna Makarewicz – Płońska – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych – tel 85 814-24-22

Zastępca kierownika – Michał Chilewicz

Pokój lekarski – 85 814-24-41

Oddziałowa – Jolanta Zińczuk – 85 814-24-42

Dyżurka pielęgniarek – 85 814-24-42

Apteka szpitalna

Kierownik apteki – Małgorzata Bartold – Kuryś – 85-814-24-57

Izba przyjęć

Zakres świadczeń udzielanych w Izbie Przyjęć

Izba Przyjęć funkcjonuje w systemie całodobowym. Przyjmowani i diagnozowani są pacjenci z nagłym zagrożeniem zdrowia i życia, zgłaszający się samodzielnie, a także przekazywani przez zespoły Ratownictwa Medycznego.

Świadczenia zdrowotne w Izbie Przyjęć obejmują:

Zapewnienie pacjentom doraźnej opiki pielęgniarskiej i lekarszkiej stosownie do stanu chorego, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
Planowe przyjęcia i przekazanie do oddziału pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji w oddziałach, skierowanych przez lekarzy POZ lub specjalistów
nagłe przyjęcia i przekazanie do oddziału pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji w oddziałach, w przypadkach pacjentów, którzy ulegli urazom w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne lub z innych szpitali
udzielanie porad i/lub realizacja zabiegów w trybie ambulatoryjnym w przypadkach pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi, w tym także przekazanych przez Ratowmictwo Medyczne, a nie wymagających hospitalizacji w oddziałach szpitalnych
kompleksowe zabezpieczanie i przygotowanie do transportu oraz jego organizacja, pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi, w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne, którzy zgodnie z diagnozą i zleceniem lekarza mają być natychmiast przewiezieni do innego szpitala lub do ośrodka diagnostycznego

W Izbie Przyjęć podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia.

W ramach realizacji świadczeń uwzględnionych w umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem zdrowia zakresy świadczeń, grupy świadczeń oraz świadczenia szczegółowo są określone w aktualnym obowiązującym katalogu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Kadra

Zespół pielęgniarek:

mgr Agata Jóźwiak
mgr Agnieszka Kośnik
spec. Teresa Domaszewska
spec. Alina Janowska
Krystyna Łapińska
Irena Perkowska
Krystyna Włostowska
Wioleta Zdrojkowska
Dorota Litwin
Iwona Nowik
Sylwia Krejza
Robert Chłud

Ratownik medyczny:

Emilia Gałecka

Informacje kontaktowe

Numery telefonu: 85 814 24 16, 85 814 24 66

Poradnie specjalistyczne

Poradnia ginekologiczno – położnicza

Lekarze przyjmujący: dr Katarzyna Malinowska, dr Barbara Kicel-Wesołowska, dr Marta Osmólska

Numer do rejestracji: 085 814 24 23

Lokalizacja: – III piętro budynku szpitala

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 9:00 – 19:00

Wtorek: 9:00 – 19:00

Środa: 11:00 – 19:00

Czwartek: 9:00 – 15:00


Poradnia chirurgiczna

Lekarz przyjmujący: dr Grzegorz Roszkowski

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 7:00 – 19:00

Wtorek: 7:00 – 18:00

Środa: 7:00 – 15:00 ; 15:30 – 18:00

Czwartek: 7:00 – 19:00

Piątek: 7:00 – 15:00


Poradnia laryngologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Robert Hojden

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 7:00 – 14:00

Wtorek: 7:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 18:00


Poradnia neurologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Hanna Łapińska

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8:00 – 14:30

Wtorek: 11:30 – 18:00

Środa: 8:00 – 14:30

Czwartek: 8:00 – 14:30

Piątek: 8:00 – 14:30


Poradnia nefrologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Irena Roszkowska-Łuba

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 8:00 – 12:00

Środa: 14:00 – 18:00


Poradnia dermatologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Ewa Stefańska-Sulik

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 7:30 – 11:30

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 7:30 – 11:30


Poradnia rehabilitacji leczniczej, dział fizjoterapii

Numer do rejestracji: 085 715 22 94

Lokalizacja: – ul. Piaskowa 9, 18-100 Łapy

Poradnia kardiologiczna

Lekarz przyjmujący: dr Luiza Przytuła

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Wtorek: 9:00 – 13:00

Środa: 13:00 – 18:00

Czwartek: 9:00 – 13:00

Piątek: 9:00 – 13:00


Poradnia urazowo-ortopedyczna

Lekarz przyjmujący: dr Sławomir Olszewski, dr Paweł Żebrowski, dr Łukasz Bienias

Numer do rejestracji: 085 814 24 17

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Wtorek: 15:00 – 19:00

Piątek: 9:00 – 13:00