News
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 16/10/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie części konkursu oraz unieważnienie części postępowania 14/10/2019 (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 15/10/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 14/10/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 13/09/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy sanitariuszy szpitalnych (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 13/09/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy opiekunów medycznych (Demo)
Rozstrzygnięcie drugiej części konkursu ofert 10/08/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 12/08/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 11/08/2019 (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 12/08/2019 (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 11/08/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie oraz przesunięcie części konkursu ofert 10/08/2019 (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 10/08/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy diagnostów laboratoryjnych (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy: (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy fizjoterapeutów (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki (Demo)
Rozstrzygnięciu konkursu ofert 08/05/2019 (Demo)
Konkurs ofert nr 08/05/2019 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: (Demo)
Rozstrzygnięciu konkursu ofert 07/04/2019 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (Demo)
Aktualizacja Ogłoszenia konkursu 07/04/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs 07/04/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 06/04/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs 06/04/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 04/03/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 05/03/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy położną (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 02/02/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 3/03/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy Kierownika Centralnej Sterylizatorni (Demo)
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika farmaceutycznego (Demo)
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika sterylizacji (Demo)
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu 02/02/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/01/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna oraz Poradnia Urazowo-Ortopedyczna (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018 (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie chirurgii ogólnej (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki (Demo)
Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń (Demo)
Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia ofert (Demo)
Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika na stanowisko fizjoterapeuta (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni POŁOŻNĄ (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
SP ZOZ w Łapach zatrudni zastępcę kierownika apteki szpitalnej (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni lekarzy i pielęgniarki (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni specjalistę położnictwa i ginekologii (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni osobę na stanowisko Dietetyka (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w stacji dializ (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie geriatrii (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
OGŁOSZENIE – SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni lekarza (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6/12/2016 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 5/10/2016 (Demo)
Konkurs Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 4/08/2016 (Demo)
Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 3/06/2016 (Demo)
Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 1/06/2016 (Demo)
Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 1/05/2016 (Demo)