News
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 15/10/2019 (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 16/10/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie części konkursu oraz unieważnienie części postępowania 14/10/2019 (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 15/10/2019 (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 14/10/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 13/09/2019 (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 13/09/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie drugiej części konkursu ofert 10/08/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 12/08/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 11/08/2019 (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 12/08/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 10/08/2019 (Demo)
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 11/08/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie oraz przesunięcie części konkursu ofert 10/08/2019 (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 10/08/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza unieważnienie konkursu ofert 9/07/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu składania konkursu ofert 9/07/2019 (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 9/07/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: (Demo)
Rozstrzygnięciu konkursu ofert 08/05/2019 (Demo)
Konkurs ofert nr 08/05/2019 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: (Demo)
Rozstrzygnięciu konkursu ofert 07/04/2019 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (Demo)
Aktualizacja Ogłoszenia konkursu 07/04/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs 07/04/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 06/04/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs 06/04/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 04/03/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 05/03/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 02/02/2019 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 3/03/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu 02/02/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/01/2019 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna oraz Poradnia Urazowo-Ortopedyczna (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018 (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018 (Demo)
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie chirurgii ogólnej (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń (Demo)
Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia ofert (Demo)
Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w stacji dializ (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie geriatrii (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6/12/2016 (Demo)
Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 4/08/2016 (Demo)
Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 3/06/2016 (Demo)
Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 1/06/2016 (Demo)
Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 1/05/2016 (Demo)